Regulamin

XI Grand Prix Biegów Ulicznych

Bieg nr 1

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

II. ORGANIZATOR

 • Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” 
 • Stowarzyszenie STREET RUN RADOM

III. WSPÓŁORGANIZATORZY     

 • Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

IV. WYKAZ IMPREZ XI BIEGOWEGO GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH

 • BIEG NR 1 w dniu 25.05.2019 r. – Biegamy Razem! (zalew na Borkach)
 • BIEG NR 2 w dniu 08.06.2019 r. – Biegamy Razem w Makowcu!  (ulice Makowca)                                     
 • BIEG NR 3 w dniu 22.09.2019 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego! (zalew na Borkach)                       
 • BIEG NR 4 w dniu 19.10.2019 r. – Biegamy Razem! (MOSiR w Radomiu)

V. DYSTANSE

 • dorośli dystans 5000m/5km
 • biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1300m.

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

13:00 – otwarcie biura zawodów dla dzieci i dorosłych,

14:30 – zamknięcia biura zawodów dla dzieci,

15:00 – start biegów dla dzieci,

15:30 – zamknięcie biura zawodów dla dorosłych,

15:45 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci,

16:00 – start biegu głównego na 5km (kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 16 lat),

17:00 – dekoracja zwycięzców biegów na 5km.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

VII. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Biuro zawodów:

Budynek MOSiR w Radomiu na terenie zalewu Borki, ul. Harcmistrza Kapitana Eugeniusza Stasieckiego, Radom

Kontakt:

Artur Błasiński – Radom Biega

tel. 501 537 778 

e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

Informacje na stronie: www.radombiega.pl 

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach: 

Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:

 1. K16/M16 (16-19 lat); 
 2. K20/M20 (20-29 lat); 
 3. K30/M30 (30-39 lat); 
 4. K40/M40 (40-49 lat); 
 5. K50/M50 (50-59 lat); 
 6. K60/M60 (60 i więcej lat)

Dzieci i młodzież:

  1. I kategoria – przedszkolaki (1-6 lat); 
  2. II kategoria – szkoły podstawowe (1-2 klasa); 
  3. III kategoria – szkoły podstawowe (3-4klasa); 
  4. IV kategoria – szkoły podstawowe (5-6 klasa); 
  5. V kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja (III gimnazjum, 7 i 8 klasa);

IX. KLASYFIKACJE GENERALNE

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu biegowego Grand Prix Biegów Ulicznych według zasady:

 • ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego, gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy 
 • o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów 
 • warunkiem wliczenia do klasyfikacji końcowej jest udział w przynajmniej dwóch imprezach z cyklu Grand Prix
 • w klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów

X. NAGRODY

Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, 
 • kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary,
 • biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary oraz medale dla każdego uczestnika biegu. 

 XI. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia. 
 • Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Grand Biegów Ulicznych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XII. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Opłaty startowe – wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania. 
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych:

„XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH” BIEG NR 1

Dziękujemy za wsparcie

Partner strategiczny

Honorowy patronat

Starosta Radomski Waldemar Trelka

Patronat Medialny

Partnerzy