Radom Small Adventure 2021

Regulamin

Zasady gry to podstawa zabawy !

Jak każda gra lub zabawa tak i nasza posiada ściśle określony regulamin. Każda osoba, która chce wziąć udział w przygodzie, zobowiązana jest do zapoznania się z pełnym regulamine i zaakceptowania jego wszystkich aspektów.

Rejestracja i uczestnictwo

W zabawie może wziąć udział każda osoba niezależnie od wieku. Musi jednak pamiętać, że bierze udział na własną odpowiedzialność. Uprasza się o zachowanie rozsądku i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania aktywności adekwatnej do obecnego stanu zdrowia. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz uszczerbków na zdrowiu. 

Każda osoba chętna do udziału w zabawie będzie musiała obowiązkowo wziąć udział w specjalnie stworzonym wydarzeniu na Facebook’u Street Run Radom. W tym wydarzeniu każdy uczestnik będzie miał obowiązek raportować swoje postępy z wykonywania zadań podczas trwania zabawy – w opisie zadań umieszczona jest dokładna informacja co można publikować. Pełen raport z podglądem treningu i rozwiązaniem zadania należy umieścić w formularzu na stronie internetowej Street Run Radom.

Pamiętajmy, że zabawa ma formę gry i rywalizacji, która polega na zbieraniu punktów, dlatego publiczne informowanie o sposobie wykonania zadania w sposób nie zgodny z jego opisem będzie traktowane jako zachowanie nie fair-play i podpowiedź dla innych uczestników zabawy. Dopuszcza się dyskwalifikację osoby, która nie przestrzega regulaminu.

Każdy etap zabawy (4 etapy) będzie osobnym wydarzeniem, w którym każda chętna osoba będzie musiała wziąć udział.

UWAGA!!!

Publikacja udokumentowania wykonania zadania w innym miejscu niż w formularzu na stronie www Street Run Radom wydarzenia jest nie dozwolona i NIE BĘDZIE ZALICZANA! Tylko zgłoszenia w formularzu będą miały moc prawną do przyznania osobie punktów w zabawie. Pod wydarzeniem można umieścić tylko krótką informację typu: „Wykonałem zadanie 3” aby wzajemnie się motywować i informować o swoich postępach przy użyciu ewentualnego zdjęcia, które nie wskazuje na rozwiązanie zadania lub zagadki w nim zawartej.

Terminarz

Przygoda zaczyna się 01 lutego 2021 i kończy się 28 lutego 2021. Podzielona jest na 4 etapy. Każdy etap trwa 7 dni

Data

Ilość zadań

Etap I

1 – 7 luty 2021

3

Etap II

8 – 14 luty 2021

3

Etap III

15 – 21 luty 2021

3

Etap IV

22 – 28 luty 2021

3

 

W każdym z etapów biegacz będzie miał do wykonania 3 zadania, które będą aktywne tylko podczas trwania danego etapu. Po zakończeniu danego etapu zadania przestają być aktywne i nie ma możliwości ich dalszego wykonywania.

UWAGA!!!

Termin zamknięcia każdego etapu jest sztywny i udokumentowanie wykonania zadania po upływie tego terminu przez uczestnika nie zostanie zaliczone. Zatem uprasza się o nie czekanie do ostatniej chwili z udokumentowaniem wykonania zadań.

Przykład: Etap I zakończy się 07 lutego 2021 o godz 23:59. Uczestnik dokumentuje wykonanie zadania 08 lutego o godz 8:00. Nawet jeśli zadanie wykonał 07.02 o godz 20 i będzie w stanie to udowodnić to zadanie nie zostanie mu zaliczone oraz nie otrzyma za nie punktu.

Zasady

Każda osoba, która zgłosi się do wydarzenia zyskuje status poszukiwacza. Zadaniem poszukiwacza jest wykonywanie zadań podczas swoich treningów i zbieranie punktów za ich wykonanie.

Wykonanie zadania należy raportować w formularzu zgłoszeniowym. Wykonując trening wspólnie, każda osoba musi wysłać raport indywidualnie.

Aktualna tabela punktacji będzie umieszczana na stronie www Street Run Radom po zakończeniu każdego z etapów. Tabele będą aktualizowane tylko raz w tygodniu, dzień po zakończeniu etapu.

Zadania podstawowe – Poszukiwacze będą mieć do wykonania 12 zadań (po 3 na każdy etap). Zadania mają datę ważności. Po jej upływie zadania przestają być aktywne i nie ma możliwości ich dalszego wykonania. Aby zadanie zostało zaliczone trzeba spełnić wszystkie warunki zawarte w opisie zadania. W przypadku gdy poszukiwacz wykona wszystkie 3 zadania przed upływem terminu zakończenia danego etapu będzie musiał czekać na rozpoczęcie kolejnego etapu. Dopuszcza się możliwość wykonana wszystkich zadań podczas jednego treningu jeśli umiejętności i poziom zaawansowania poszukiwacza mu na to pozwalą oraz specyfikacja zadań będzie to umożliwiać. Za pozytywne wykonanie zadania uczestnik dostanie 1 punkt.

Zadania specjalne – Uczestnicy będą mieć do dyspozycji 4 zadania specjalne, które poziomem trudność będą znacznie przewyższać zadania podstawowe. Początkowo są one zablokowane dla wszystkich. Aby je odblokować poszukiwacze będą musieli uzbierać określoną ilość wspólnych punktów. Aby zadania zostały zaliczone trzeba spełnić wszystkie warunki zawarte w opisie zadania. W nagrodę za wykonanie zadania każdy poszukiwacz, który je ukończy dostanie 1 punkt. 

Punkty zliczane są indywidualnie każdemu poszukiwaczowi, oraz zliczana jest suma punktów jaką uzbierali wszyscy poszukiwacze w danym etapie.

Ranking indywidualny – jest to suma punktów zdobyta za wykonanie zadania przez danego poszukiwacza. Ranking ten posłuży do określenia poziomu nagrody, którą poszukiwacz będzie miał możliwość wylosować po zakończeniu zabawy.

Ranking wspólny –  to suma punktów zebranych przez wszystkich poszukiwaczy w danym etapie. Służy do odblokowania zadań specjalnych, oraz nagród, które zostaną rozlosowane po zakończeniu zabawy. Informacja o odblokowaniu zadania specjalnego będzie podana pod wydarzeniem na Facebooku po uzyskaniu minimalnej sumy punktów wspólnych.

Każdy poszukiwacz może uzyskać maksymalnie 16 punktów podczas trwania przygody: 12 pkt. z zadań podstawowych oraz 4 pkt. z zadań specjalnych.

Wymagana suma punktów wszystkich uczestników w danym etapie

Kryteria odblokowania zadań specjalnych

Zadanie specjalne Etapu IV

30 pkt. z Etapu IV

Min. 15 osób musi uczestniczyć w Etapie IV

Zadanie specjalne Etapu III

30 pkt. z Etapu III

Min. 15 osób musi uczestniczyć w Etapie III

Zadanie specjalne Etapu II

30 pkt. z Etapu II

Min. 15 osób musi uczestniczyć w Etapie II

Zadanie specjalne Etapu I

45 pkt. z Etapu I

Min. 20 osób musi uczestniczyć w Etapie I

Nagrody

Pula nagród została podzielona na poszczególne grupy pod względem ich wartości.

 

Potrzebna minimalna suma punktów wszystkich uczestników do odblokowania nagrody

Ilość zdobytych punktów przez jednego uczestnika

Typ nagrody

Ilość nagród do rozlosowania

175

15-16

NAGRODA GŁÓWNA

1 nagroda do rozlosowania  

135

12-14

NAGRODA 2-GO STOPNIA

1 nagroda do rozlosowania 

90

9-11

NAGRODA 3-GO STOPNIA

1 nagroda do rozlosowania

45

4-8

UPOMINEK

Symboliczny upominek SRR

0-3

BRAK

BRAK

UWAGA!!!

Jeśli z dniem zakończenia zabawy, czyli 28 lutego 2021, nie uda się uzbierać minimalnych ilości punktów przypisanych do danej nagrody, nie zostanie ona odblokowana. Będzie to oznaczało tyle co niepowodzenie i brak możliwości rozlosowania nagród wśród poszukiwaczy.

Ilośc nagród jest ograniczona dlatego zostanie ona rozlosowana wśród poszukiwaczy, którzy uzbierali określoną ilość punktów.

Losowanie nagród obędzie się w czwartek 04.03.2021 po podliczeniu i zamknięciu całego eventu. Transmisja z losowania LIVE odbędzie się przy pomocy streamu na Facebooku Street Run Radom. O dokładnej godzinie losowania wszyscy poszukiwacze zostaną poinformowani wcześniej. Następnie po transmisji LIVE zostanie opublikowany post podsumowujący wraz z listą nagrodzonych osób.