Data

21 września 2019

Godzina

11:00

„ENEA VII ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE 2019

IV MISTRZOSTWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.
 • Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród pracowników Enea oraz społeczeństwa Kozienic. 
 • Uczczenie obchodów „Dnia Energetyka” 2019.
 • Wyłonienie najlepszego biegacza/biegaczki z Grupy Kapitałowej Enea.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „STREET RUN RADOM”

III. SPONSOR     

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Główny Sponsor

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 21 września 2019 r. w godz. 8:00 – 15:00.
 • START – ul. Jeziorna, Kozienice
 • META – teren Ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.

V. DYSTANSE

Bieg główny – dystans 10 km (dla osób mających ukończone 16 lat).

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

21.09.2019 – sobota

08:00 – otwarcie biura zawodów,

10:00 – zamknięcie biura zawodów,

11:00 – start biegu głównego na 10 km,

13:00 – zamknięcie trasy biegu,

14:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego,

15:00 – zakończenie imprezy.

W trakcie „ENERGETYCZNEJ DYCHY” zapewniamy liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

VII. TRASA BIEGU

 • Szczegółowy opis (mapa) trasy biegu znajduje się na stronie internetowej: streetrunradom.pl/pliki/ed2019mapka.pdf 
 • Dla uczestników biegu zorganizowany będzie punkt z wodą na 5 km.
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w podanym limicie czasowym są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego- Prawo o ruchu drogowym.

VIII. KONTAKT I INFORMACJE

Biuro zawodów:

 • 20.09.2019 r. – piątek
  17:00 – 20:00 – Amfiteatr na terenie Ośrodka KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.
 • 21.09.2019 r. – sobota
  08:00 – 10:00 – Amfiteatr na terenie Ośrodka KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.

Kontakt:

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

IX. ZGŁOSZENIA

 • Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów:
  • zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem strony: http://bit.ly/dycha19
  • zgłoszenia do zawodów w biurze zawodów – Amfiteatr na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30 w dniach:
   20.09.2019 – piątek w godzinach od 17:00 do 20:00,
   21.09.2019 – sobota w godzinach od 8:00 do 10:00.
   Karta zgłoszenia do pobrania
 • Limit uczestników wynosi 200 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do osiągnięcia limitu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników do 250 osób.

XI. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

Opłata startowa:

 • 40 zł – do 19.09.2019 r.,
 • 20 zł – do 19.09.2019 r. – mieszkańcy Gminy Kozienice i pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA,
 • 20 zł – do 19.09.2019 r. – członkowie Stowarzyszenia STREET RUN RADOM,
 • 60 zł – od 20.09.2019 r. oraz w dniu zawodów dotyczy niezależnie wszystkich zawodników,
 • wszystkie zgłoszenia, które będą nie opłacone w ciągu 7 dni będą usuwane z listy,
 • przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych w przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów, należy przedstawić dowód opłaty startowej,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę,
 • osobom podającym nieprawdziwe lub niepełne dane w celu uzyskania niższej opłaty startowej zostanie wydany jedynie nr startowy i chip (bez pakietu). Warunkiem jest dopłacenie w biurze zawodów 40zł zgodnie z wartością łączną opłaty startowej obowiązującą w dniach 20 i 21.09.2019 r.
 • od 19.09.2019 r. dla zapisanych zawodników nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego.
 • osobom zapisanym bez dokonania opłaty startowej do 19.09.2019 r. nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego.

XI. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:

 • K16/M16 (16-19lat);
 • K20/M20 (20-29lat);
 • K30/M30 (30-39lat);
 • K40/M40 (40-49lat);
 • K50/M50 (50-59lat);
 • K60/M60 (60 i więcej lat)

Open kobiet, open mężczyzn – Mistrzostwa Grupy Kapitałowej Enea

XII. NAGRODY

Organizator przewiduje w biegu następujące nagrody:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 500 zł
  • II miejsce – 400 zł
  • III miejsce – 300 zł 
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 150 zł
  • II miejsce – 100 zł
  • III miejsce – 50 zł  
 • w klasyfikacji Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea kategoria generalna kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 300 zł
  • II miejsce – 200 zł
  • III miejsce – 100 zł  
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open oraz open Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea nie będą brani pod uwagę przy klasyfikacjach i nagrodach w kategoriach wiekowych,
 • dodatkowo pamiątkowe statuetki/nagrody rzeczowe otrzymują: 
 • kategoria kobiet i mężczyzn: najlepszy mieszkaniec Gminy Kozienice,
 • kategoria kobiet i mężczyzn: najstarszy uczestnik biegu,
 • wśród wszystkich uczestników biegu, na podstawie numerów startowych w loterii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • najlepsi zawodnicy w regionie: kobieta i mężczyzna otrzymają vouchery na saunę w Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice.
 • każdy zawodnik za okazaniem numeru startowego ma możliwość skorzystania wraz z osobą towarzyszącą z pływalni Delfin, Legionów 4, 26-900 Kozienice, 
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. 

 XIII. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia.
 • Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XIV. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu w miejscu widocznym niczym nie zasłonięte.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Każdy zawodnik na mecie otrzyma posiłek regeneracyjny.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Rejestracja On-line

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych

Dziękujemy za wsparcie

Sponsor główny

Partnerzy

Patroni Medialni